Home » Fundering » Woordenboek fundering

Woordenboek: fundering

Hieronder vind je verschillende begrippen en definities over het onderwerp funderingen.

Funderingsbalk

Een funderingsbalk is een horizontale constructie die wordt gebruikt om de last van de muren en het gebouw over te brengen naar de fundering. Het wordt meestal gemaakt van gewapend beton en loopt langs de buitenkant van de fundering.

Draagconstructie

Een draagconstructie is een constructie die de lasten van een gebouw overbrengt naar de fundering. Voorbeelden zijn dragende muren, kolommen en balken.

Onderheide fundering

Een onderheide fundering is een fundering die dieper gaat dan de grondwaterspiegel om ervoor te zorgen dat de constructie niet verzakt.