Home » Nutsvoorzieningen » Woordenboek nutsvoorzieningen

Woordenboek: nutsvoorzieningen

Hieronder vind je verschillende begrippen en definities over het onderwerp nutsvoorzieningen.

Aardlekschakelaar

Een aardlekschakelaar is een elektrisch apparaat dat de stroom uitschakelt als er een lekstroom wordt gedetecteerd. Het beschermt tegen elektrocutie en brand.

Meterkast

De meterkast is de ruimte in een gebouw waar de nutsvoorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit, binnenkomen en worden verdeeld. Het bevat ook de meterstanden en de hoofdschakelaar voor de elektriciteit.

Vloerverwarming

Vloerverwarming is een systeem van leidingen of kabels die in de vloer zijn ingebouwd om warmte af te geven en zo de ruimte te verwarmen.

Afvalwater

Afvalwater is het water dat wordt afgevoerd van huishoudens en bedrijven en dat kan worden behandeld voordat het weer in het milieu wordt geloosd.